Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Energia jonizacji

Indeks Energia jonizacji

Energie jonizacji obojętnych atomów poszczególnych pierwiastków Energia jonizacji, potencjał jonizacyjny atomu lub cząsteczki – minimalna energia, którą należy dostarczyć, aby oderwać elektron od atomu danego pierwiastka lub cząsteczki.

33 kontakty: Argon, Atom, Atomy rydbergowskie, Chlor, Cząsteczka, Dżul, Elektron, Elektron walencyjny, Elektronowolt, Energia (fizyka), Energia dysocjacji, Energia wiązania, Entalpia, Fosfor, Glin, Helowce, Jonizacja, Kation, Krzem, Liczba atomowa, Magnez, Mol, Orbital, Pierwiastek chemiczny, Powłoka walencyjna, Powinowactwo elektronowe, Sód, Siarka, Stała gazowa, Stan podstawowy, Temperatura, Twierdzenie Koopmansa, Układ okresowy pierwiastków.

Argon

Argon (Ar, łac. argon) – pierwiastek chemiczny będący gazem szlachetnym.

Nowy!!: Energia jonizacji i Argon · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Energia jonizacji i Atom · Zobacz więcej »

Atomy rydbergowskie

Atomy rydbergowskie są to atomy, w których przynajmniej jeden elektron został wzbudzony do bardzo wysokich poziomów energetycznych.

Nowy!!: Energia jonizacji i Atomy rydbergowskie · Zobacz więcej »

Chlor

Chlor, Cl (od chloros - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.

Nowy!!: Energia jonizacji i Chlor · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Energia jonizacji i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Dżul

Dżul – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI, oznaczana J. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły.

Nowy!!: Energia jonizacji i Dżul · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Energia jonizacji i Elektron · Zobacz więcej »

Elektron walencyjny

Atom helu Elektron walencyjny (peryferyjny) – elektron znajdujący się na ostatniej, najbardziej zewnętrznej powłoce atomu, która nazywana jest powłoką walencyjną.

Nowy!!: Energia jonizacji i Elektron walencyjny · Zobacz więcej »

Elektronowolt

Elektronowolt (eV) – jednostka energii stosowana w fizyce.

Nowy!!: Energia jonizacji i Elektronowolt · Zobacz więcej »

Energia (fizyka)

Uderzenie pioruna jest przykładem przemian energii kuli plazmowej Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii)Leksykon naukowo-techniczny WNT 1984 s. 200Encyklopedia techniki - podstawy techniki WNT 1994 s. 155 jako jego zdolność do wykonania pracyIlustrowana encyklopedia dla wszystkich.

Nowy!!: Energia jonizacji i Energia (fizyka) · Zobacz więcej »

Energia dysocjacji

Energia dysocjacji cząstęczki, najczęściej oznaczana symbolem Ed, jest to minimalna energia, jaką trzeba dostarczyć cząstęczce w stanie związanym by spowodować jej dysocjację.

Nowy!!: Energia jonizacji i Energia dysocjacji · Zobacz więcej »

Energia wiązania

Energia wiązania – energia potrzebna do rozdzielenia układu na jego elementy składowe i oddalenia ich od siebie tak, by przestały ze sobą oddziaływać.

Nowy!!: Energia jonizacji i Energia wiązania · Zobacz więcej »

Entalpia

Entalpia (zawartość ciepła) – w termodynamice wielkość fizyczna będąca funkcją stanu mająca wymiar energii, będąca też potencjałem termodynamicznym, oznaczana przez H, h,I lub χ, którą definiuje zależność: gdzie: H – entalpia układu, U – energia wewnętrzna układu, p – ciśnienie, V – objętość Z powyższego wzoru wynika sens fizyczny entalpii.

Nowy!!: Energia jonizacji i Entalpia · Zobacz więcej »

Fosfor

Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31P. Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, czerwony, fioletowy oraz czarny.

Nowy!!: Energia jonizacji i Fosfor · Zobacz więcej »

Glin

Glin (w technice: aluminium; Al, łac. aluminium) – pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Energia jonizacji i Glin · Zobacz więcej »

Helowce

Helowce (gazy szlachetne) – pierwiastki chemiczne ostatniej, 18 (daw. 0 lub VIII głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Energia jonizacji i Helowce · Zobacz więcej »

Jonizacja

Jonizacja – zjawisko powstawania jonu, czyli kationu bądź anionu, z obojętnego atomu lub cząsteczki.

Nowy!!: Energia jonizacji i Jonizacja · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Energia jonizacji i Kation · Zobacz więcej »

Krzem

Krzem (Si, łac. silicium) – pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym.

Nowy!!: Energia jonizacji i Krzem · Zobacz więcej »

Liczba atomowa

Liczba atomowa (Z) – liczba określająca, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu.

Nowy!!: Energia jonizacji i Liczba atomowa · Zobacz więcej »

Magnez

Magnez (Mg, łac. magnesium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych (druga grupa główna układu okresowego).

Nowy!!: Energia jonizacji i Magnez · Zobacz więcej »

Mol

Mol (skrót od molekuła) – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii o symbolu (oznaczeniu) mol.

Nowy!!: Energia jonizacji i Mol · Zobacz więcej »

Orbital

Kształty orbitali – miejsca w których najbardziej prawdopodobne jest znalezienie elektronu Orbital – funkcja falowa będącą rozwiązaniem równania Schrödingera dla szczególnego przypadku układu jednego elektronu znajdującego się na jednej z powłok atomowych lub tworzących wiązanie chemiczne.

Nowy!!: Energia jonizacji i Orbital · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Energia jonizacji i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Powłoka walencyjna

Powłoka walencyjna – ostatnia, najdalej odsunięta od jądra powłoka elektronowa atomu.

Nowy!!: Energia jonizacji i Powłoka walencyjna · Zobacz więcej »

Powinowactwo elektronowe

Powinowactwo elektronowe to wielkość charakteryzująca zdolność atomu (lub cząsteczki) do przyłączania elektronu i tworzenia jonu ujemnego (anionu).

Nowy!!: Energia jonizacji i Powinowactwo elektronowe · Zobacz więcej »

Sód

Kawałek sodu w nafcie Sód (Na, łac. natrium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 11, metal z I grupy układu okresowego, należący do grupy metali alkalicznych.

Nowy!!: Energia jonizacji i Sód · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Energia jonizacji i Siarka · Zobacz więcej »

Stała gazowa

Stała gazowa (uniwersalna stała gazowa, molowa stała gazowa; oznaczana symbolem R) – stała fizyczna równa pracy wykonanej przez 1 mol gazu doskonałego podgrzewanego o 1 kelwin (stopień Celsjusza) podczas przemiany izobarycznej.

Nowy!!: Energia jonizacji i Stała gazowa · Zobacz więcej »

Stan podstawowy

Stan podstawowy – w mechanice kwantowej stan układu kwantowego charakteryzujący się najmniejszą energią.

Nowy!!: Energia jonizacji i Stan podstawowy · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Energia jonizacji i Temperatura · Zobacz więcej »

Twierdzenie Koopmansa

Twierdzenie Koopmansa, stosowane w chemii kwantowej, mówi że w ramach metody Hartree-Focka i przy zaniedbaniu relaksacji elektronowej, energia jonizacji odpowiadająca wybiciu elektronu z i-tego zajętego orbitalu molekularnego (Ii) jest w przybliżeniu równa energii orbitalnej tego orbitalu dla obojętnej cząsteczki (εi), wziętej z przeciwnym znakiem: W szczególności, pierwsza energia jonizacji jest równa ujemnej energii najwyższego zajętego orbitalu (HOMO).

Nowy!!: Energia jonizacji i Twierdzenie Koopmansa · Zobacz więcej »

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków (potocznie: tablica Mendelejewa) – zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.

Nowy!!: Energia jonizacji i Układ okresowy pierwiastków · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Potencjał jonizacji, Potencjał jonizacyjny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »