Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Benzen

Indeks Benzen

Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów.

111 kontakty: Absorpcja (chemia fizyczna), Aceton, Addycja, Alkeny, Analog (chemia), Anilina, Antracen, August Wilhelm von Hofmann, Żołądek, Barwniki (związki chemiczne), Ból głowy, Błona śluzowa, Benzen Dewara, Bezwodnik maleinowy, Białaczka, Borazol, Chloroform, Chrom, Ciepło spalania, Cykloheksan, Cytochrom P450, Dawka śmiertelna, Detergenty, Drgawki, Ekstrakcja, Elektron, Enzymy, Etanol, Eter dietylowy, Etyn, Fenol, Friedrich August Kekulé von Stradonitz, Gaz koksowniczy, Głód, Hipoteza, Hybrydyzacja (chemia), Hydratacja, II wojna światowa, Justus von Liebig, Kaloria, Katalizator, Ksyleny, Kwasy, Lek, Leukocyty, Linia D sodu, Mechanika kwantowa, Metabolizm, Metoda kumenowa, Metoda orbitali molekularnych, ..., Michael Faraday, Molibden, Naftacen, Naftalen, Niepewność rozszerzona pomiaru, Ośrodkowy układ nerwowy, Odwodornienie, Para wodna, Pentacen, Pestycydy, Pirogalol, Pirokatechina, Piroliza, Pirydyna, Platyna, Równowaga dynamiczna, Reakcja Friedela-Craftsa, Reforming, Reguła Hückla, Rezonans chemiczny, Ropa naftowa, Rozpuszczalnik, Smoła pogazowa, Somnolencja, Spektroskopia, Stężenie śmiertelne, Substrat (chemia), Substytucja elektrofilowa, Synteza organiczna, Szpiczak mnogi, Szpik kostny, Tłuszcze, Tetrachlorometan, Tkanka tłuszczowa, Toksyczność, Toluen, Torus (matematyka), Trimery, Tritlenek diglinu, Trombocyt, Tworzywa sztuczne, Układ oddechowy, Utlenianie, Utrata przytomności, Włókna syntetyczne, Wątroba, Węgiel (pierwiastek), Węgiel aktywny, Węglowodory aromatyczne, Węglowodory nienasycone, Wiązanie chemiczne, Wiązanie pi, Wodór, Woski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wymioty, Zatrucie, Zawroty głowy, Zmęczenie, Związki aromatyczne, Związki organiczne. Rozwiń indeks (61 jeszcze) »

Absorpcja (chemia fizyczna)

Absorpcja (.

Nowy!!: Benzen i Absorpcja (chemia fizyczna) · Zobacz więcej »

Aceton

Aceton, propanon, keton metylowy – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny.

Nowy!!: Benzen i Aceton · Zobacz więcej »

Addycja

Addycja, przyłączenie – reakcja chemiczna polegająca na przyłączeniu jednej cząsteczki do drugiej, w wyniku czego powstaje tylko jeden produkt, bez żadnych produktów ubocznych.

Nowy!!: Benzen i Addycja · Zobacz więcej »

Alkeny

Alkeny – organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów nienasyconych, w których występuje jedno podwójne wiązanie chemiczne między atomami węgla.

Nowy!!: Benzen i Alkeny · Zobacz więcej »

Analog (chemia)

mocznik tiomocznik morfolina tiomorfolina Analog – związek chemiczny, w którym co najmniej jeden atom jest zastąpiony innym w stosunku do związku wyjściowego, natomiast ogólna budowa pozostaje niezmieniona.

Nowy!!: Benzen i Analog (chemia) · Zobacz więcej »

Anilina

Anilina – organiczny związek chemiczny, najprostsza amina aromatyczna.

Nowy!!: Benzen i Anilina · Zobacz więcej »

Antracen

Antracen – organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o trzech skondensowanych pierścieniach benzenowych.

Nowy!!: Benzen i Antracen · Zobacz więcej »

August Wilhelm von Hofmann

August Wilhelm von Hofmann (ur. 8 kwietnia 1818 w Gießen, zm. 5 maja 1892 w Berlinie) – niemiecki chemik, odkrywca reakcji amin nazwanych na jego cześć: degradacją(lub przegrupowaniem) Hofmanna, eliminacjąHofmanna i reakcjąHofmanna-Löfflera.

Nowy!!: Benzen i August Wilhelm von Hofmann · Zobacz więcej »

Żołądek

Budowa żołądka – podział szczegółowy na części anatomiczne Schemat budowy błony śluzowej żołądka z uwzględnieniem mechanizmów bariery śluzowo-alkalicznej Przekrój przez zdrowy żołądek człowieka Żołądek (łac. ventriculus, stomachus, gr. gaster) – narząd stanowiący część układu pokarmowego, którego zasadnicząroląjest trawienie zawartych w pokarmie białek, a trawienie cukrów jest wręcz hamowane przez niskie pH żołądka.

Nowy!!: Benzen i Żołądek · Zobacz więcej »

Barwniki (związki chemiczne)

Barwniki – związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym; służądo barwienia (barwienie włókien) m.in.

Nowy!!: Benzen i Barwniki (związki chemiczne) · Zobacz więcej »

Ból głowy

239x239px Ból głowy – niespecyficzny, subiektywny objaw charakteryzujący się występowaniem bólu zlokalizowanego w obrębie głowy, odczuwanego zarówno na powierzchni skóry twarzy (w okolicy oczodołowo-skroniowej), jak i głęboko we wnętrzu czaszki.

Nowy!!: Benzen i Ból głowy · Zobacz więcej »

Błona śluzowa

żołądka Błona śluzowa, śluzówka – wilgotna i silnie unaczyniona wyściółka wewnętrznej części przewodów oraz jamistych mających kontakt ze środowiskiem zewnętrznym (przewód pokarmowy, układ oddechowy, układ moczowo-płciowy).

Nowy!!: Benzen i Błona śluzowa · Zobacz więcej »

Benzen Dewara

Benzen Dewara, – organiczny związek chemiczny z grupy olefin, nietrwały bicykliczny dien, nienasycony izomer benzenu, o budowie zaproponowanej w 1867 roku przez Jamesa Dewara jako jedna z 7 możliwych struktur dla benzenu.

Nowy!!: Benzen i Benzen Dewara · Zobacz więcej »

Bezwodnik maleinowy

Bezwodnik maleinowy – organiczny związek chemiczny, bezwodnik kwasu maleinowego.

Nowy!!: Benzen i Bezwodnik maleinowy · Zobacz więcej »

Białaczka

Białaczka (łac. leucaemia) – grupa nowotworów złośliwych o różnym przebiegu i objawach, która jest spowodowana patologicznym klonalnym rozrostem komórek układu krwiotwórczego o różnym stopniu dojrzałości w szpiku kostnym, a także w węzłach chłonnych i narządach krwiotwórczych okresu płodowego (wątroba, śledziona), a w późniejszym etapie również w innych tkankach.

Nowy!!: Benzen i Białaczka · Zobacz więcej »

Borazol

Borazol, borazyna, – nieorganiczny związek chemiczny, związek aromatyczny boru, azotu i wodoru o właściwościach fizycznych zbliżonych do benzenu.

Nowy!!: Benzen i Borazol · Zobacz więcej »

Chloroform

Chloroform – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: Benzen i Chloroform · Zobacz więcej »

Chrom

Chrom (Cr, łac. chromium) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z bloku d układu okresowego.

Nowy!!: Benzen i Chrom · Zobacz więcej »

Ciepło spalania

Ciepło spalania – ilość energii oddawanej do otoczenia na sposób ciepła w wyniku spalania określonej ilości substancji w ustalonych warunkach.

Nowy!!: Benzen i Ciepło spalania · Zobacz więcej »

Cykloheksan

Cykloheksan – organiczny związek chemiczny, nasycony węglowodór alicykliczny zawierający sześć atomów węgla.

Nowy!!: Benzen i Cykloheksan · Zobacz więcej »

Cytochrom P450

Modele cytochromu P450 Cytochrom P450 – cytochrom z grupy enzymów wykazujących aktywność monooksygenazy.

Nowy!!: Benzen i Cytochrom P450 · Zobacz więcej »

Dawka śmiertelna

Dawka śmiertelna (ang. lethal dose, LD; łac. dosis letalis, DL) – oznaczenie toksyczności danej substancji lub szkodliwości promieniowania jonizującego.

Nowy!!: Benzen i Dawka śmiertelna · Zobacz więcej »

Detergenty

Detergenty Detergenty.

Nowy!!: Benzen i Detergenty · Zobacz więcej »

Drgawki

Drgawki, konwulsje – mimowolne skurcze mięśni, które występująw niektórych chorobach takich jak: padaczka, tężec czy też cukrzyca.

Nowy!!: Benzen i Drgawki · Zobacz więcej »

Ekstrakcja

wody Ekstrakcja – wyodrębnianie składnika lub składników mieszanin metodądyfuzji do cieczy lepiej rozpuszczających te związki chemiczne.

Nowy!!: Benzen i Ekstrakcja · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton), jeden z elementów atomu.

Nowy!!: Benzen i Elektron · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en „w” i ζύμη dzýmē „zaczyn (za)kwas”) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Benzen i Enzymy · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Benzen i Etanol · Zobacz więcej »

Eter dietylowy

Eter dietylowy (pot. eter etylowy, eter) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów, zbudowany z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu.

Nowy!!: Benzen i Eter dietylowy · Zobacz więcej »

Etyn

Etyn, acetylen, – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nienasycony z szeregu homologicznego alkinów.

Nowy!!: Benzen i Etyn · Zobacz więcej »

Fenol

Fenol, C6H5OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli.

Nowy!!: Benzen i Fenol · Zobacz więcej »

Friedrich August Kekulé von Stradonitz

Friedrich August Kekulé von Stradonitz (ur. 7 września 1829 w Darmstadt, zm. 13 lipca 1896 w Bonn) – chemik niemiecki, profesor na uniwersytecie w Gandawie od 1858 oraz w Heidelbergu i Bonn od 1867, współtwórca teorii budowy związków organicznych.

Nowy!!: Benzen i Friedrich August Kekulé von Stradonitz · Zobacz więcej »

Gaz koksowniczy

Płonący gaz koksowniczy, koksownia Victoria (2005) Gaz koksowniczy – paliwo uzyskiwane przez suchądestylację węgla kamiennego w temperaturze 900–1100 °C w piecu koksowniczym, bez dostępu tlenu.

Nowy!!: Benzen i Gaz koksowniczy · Zobacz więcej »

Głód

Głód – fizjologiczne odczucie stanu organizmów wyższych związane z niedoborem pożywienia, składników pokarmowych (takich jak np. białka, tłuszcze, cukry, witaminy czy sole mineralne).

Nowy!!: Benzen i Głód · Zobacz więcej »

Hipoteza

Hipoteza (gr. ὑπόθεσις hypóthesis – przypuszczenie) – zdanie, które podlega konfirmacji lub falsyfikacji.

Nowy!!: Benzen i Hipoteza · Zobacz więcej »

Hybrydyzacja (chemia)

orbitale cząsteczkowe. Hipotetyczne orbitale zhybrydyzowane opisująprawdopodobne miejsca znalezienia w cząsteczce elektronów walencyjnych pochodzących od danego atomu Hybrydyzacja – tworzenie hipotetycznych mieszanych orbitali elektronów atomu w cząsteczce związku chemicznego (rodzaj „orbitali cząsteczkowych”) z pojedynczych „orbitali atomowych” przez liniowąkombinację odpowiednich funkcji falowych (zob. przybliżone metody rozwiązywania równania Schrödingera)Orbitale zhybrydyzowane pomagająwyjaśniać kierunki wiązań chemicznych, ale nie sąim przypisywane odpowiednie wartości energii elektronów pochodzących od danego atomu w cząsteczce, w polu oddziaływania rdzeni atomowych i elektronów walencyjnych pozostałych atomów.

Nowy!!: Benzen i Hybrydyzacja (chemia) · Zobacz więcej »

Hydratacja

Hydratacja, uwodnienie – ogół procesów chemicznych lub fizycznych, w których związkiem chemicznym przyłączanym do innej substancji jest woda, przy czym woda ta jest przyłączana w całości (nie powstajądodatkowo produkty uboczne).

Nowy!!: Benzen i Hydratacja · Zobacz więcej »

II wojna światowa

Polskiego Radia o wybuchu wojny II wojna światowa – największa i najkrwawsza wojna w dziejach, zaliczana do wojen totalnych, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku.

Nowy!!: Benzen i II wojna światowa · Zobacz więcej »

Justus von Liebig

Justus von Liebig Justus von Liebig (ur. 12 maja 1803, zm. 18 kwietnia 1873) – niemiecki chemik.

Nowy!!: Benzen i Justus von Liebig · Zobacz więcej »

Kaloria

Kaloria (– ciepło), skrót cal – wspólna nazwa różnych jednostek ciepła; historycznie definiowana jako ciepło potrzebne do ogrzania grama wody o jeden stopień Celsjusza.

Nowy!!: Benzen i Kaloria · Zobacz więcej »

Katalizator

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższąenergię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Benzen i Katalizator · Zobacz więcej »

Ksyleny

Ksyleny – organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów aromatycznych, dimetylowe pochodne benzenu.

Nowy!!: Benzen i Ksyleny · Zobacz więcej »

Kwasy

Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do.

Nowy!!: Benzen i Kwasy · Zobacz więcej »

Lek

Leki Kasetka z lekami Lek, lekarstwo, produkt leczniczy (nazwa ustawowa w Polsce) – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce.

Nowy!!: Benzen i Lek · Zobacz więcej »

Leukocyty

Leukocyty, krwinki białe – elementy morfotyczne krwi.

Nowy!!: Benzen i Leukocyty · Zobacz więcej »

Linia D sodu

Płomień palnika zabarwiony sodem Schemat przejść elektronów tworzących linie D Linia D sodu, zwana też dubletem sodowym, to światło, które można traktować w pierwszym przybliżeniu jako światło monochromatyczne, o długości fali 589 nm.

Nowy!!: Benzen i Linia D sodu · Zobacz więcej »

Mechanika kwantowa

równania Schrödingera. interferencyjny strumienia elektronów przechodzących przez podwójnąszczelinę Mechanika kwantowa – teoria fizyczna rozszerzająca mechanikę klasyczną, konieczna do poprawnego opisu mikroświata, tj.

Nowy!!: Benzen i Mechanika kwantowa · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii Metabolizm (z gr. μεταβολή 'zmiana' od μετά 'ponad, poza' i βάλλειν 'rzut') – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Benzen i Metabolizm · Zobacz więcej »

Metoda kumenowa

Metoda kumenowa (proces Hocka) – trójetapowa metoda otrzymywania fenolu i acetonu z benzenu i propenu (propylenu).

Nowy!!: Benzen i Metoda kumenowa · Zobacz więcej »

Metoda orbitali molekularnych

Metoda orbitali molekularnych – jedna z częściej stosowanych metod chemii kwantowej stosowana do opisu elektronów w cząsteczkach.

Nowy!!: Benzen i Metoda orbitali molekularnych · Zobacz więcej »

Michael Faraday

Michael Faraday (ur. 22 września 1791 w Newington Butts, zm. 25 sierpnia 1867 w Hampton Court) – angielski fizyk doświadczalny i chemik.

Nowy!!: Benzen i Michael Faraday · Zobacz więcej »

Molibden

Molibden (Mo) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych.

Nowy!!: Benzen i Molibden · Zobacz więcej »

Naftacen

Naftacen, tetracen – organiczny związek chemiczny – policykliczny węglowodór aromatyczny zbudowany z czterech pierścieni benzenowych skondensowanych liniowo (aceny).

Nowy!!: Benzen i Naftacen · Zobacz więcej »

Naftalen

Naftalen, naftalina (olej skalny) – organiczny związek chemiczny, najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych.

Nowy!!: Benzen i Naftalen · Zobacz więcej »

Niepewność rozszerzona pomiaru

Niepewność rozszerzona pomiaru – miara niepewności określająca przedział wokół wyniku pomiaru, który obejmuje dużączęść rozkładu wartości, które w uzasadniony sposób (z określonym prawdopodobieństwem) można przypisać mierzonej wielkości.

Nowy!!: Benzen i Niepewność rozszerzona pomiaru · Zobacz więcej »

Ośrodkowy układ nerwowy

1) mózg2) ośrodkowy układ nerwowy3) rdzeń kręgowy Ośrodkowy układ nerwowy, centralny układ nerwowy, OUN, CUN, CNS (od) – najważniejsza część układu nerwowego kręgowców.

Nowy!!: Benzen i Ośrodkowy układ nerwowy · Zobacz więcej »

Odwodornienie

Odwodornienie (dehydrogenacja) – reakcja chemiczna polegająca na odszczepianiu od cząsteczek atomów wodoru.

Nowy!!: Benzen i Odwodornienie · Zobacz więcej »

Para wodna

Skroplona para wodna Para wodna – gazowy stan skupienia wody.

Nowy!!: Benzen i Para wodna · Zobacz więcej »

Pentacen

Pentacen (2,3,6,7-dibenzoantracen) – organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny, zbudowany z 5 skondensowanych pierścieni benzenowych.

Nowy!!: Benzen i Pentacen · Zobacz więcej »

Pestycydy

Pestycydy (łac. pestis – zaraza, pomór; caedo – zabijam) – syntetyczne lub naturalne substancje używane do zwalczania organizmów szkodliwych, lub niepożądanych, stosowane głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, ale także zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych, oraz do niszczenia żywych organizmów, uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich, mieszkalnych, szpitalnych i magazynach.

Nowy!!: Benzen i Pestycydy · Zobacz więcej »

Pirogalol

Pirogalol (1,2,3-trihydroksybenzen) – organiczny związek chemiczny z grupy polifenoli.

Nowy!!: Benzen i Pirogalol · Zobacz więcej »

Pirokatechina

Pirokatechina, o-dihydroksybenzen – organiczny związek chemiczny z grupy polifenoli, w którym dwie grupy hydroksylowe sąprzyłączone do pierścienia benzenowego w pozycji orto.

Nowy!!: Benzen i Pirokatechina · Zobacz więcej »

Piroliza

Piroliza (gr. pyr dopełniacz pyros, ogień, i lysis, rozpad), sucha destylacja, destylacja rozkładowa – proces degradacji zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury i prowadzony bez tlenu i innych celowo dodawanych reagentów.

Nowy!!: Benzen i Piroliza · Zobacz więcej »

Pirydyna

Pirydyna – organiczny, heterocykliczny związek chemiczny z grupy azyn o aromatycznym, sześcioczłonowym pierścieniu.

Nowy!!: Benzen i Pirydyna · Zobacz więcej »

Platyna

Samorodek platyny z kopalni w masywie Kondjor w Rosji. Wymiary ok. 35 × 23 × 14 mm, masa ok. 112 g Platyna (Pt, łac. platinum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym, metal szlachetny.

Nowy!!: Benzen i Platyna · Zobacz więcej »

Równowaga dynamiczna

Równowaga dynamiczna jest rodzajem stanu równowagi pomiędzy siłami, zjawiskami lub procesami (fizycznymi, chemicznymi, społecznymi, biologicznymi, doboru naturalnego itp.), w której.

Nowy!!: Benzen i Równowaga dynamiczna · Zobacz więcej »

Reakcja Friedela-Craftsa

Reakcja Friedela-Craftsa – reakcja chemiczna odkryta w 1877 r. przez Charles'a Friedela i Jamesa Craftsa.

Nowy!!: Benzen i Reakcja Friedela-Craftsa · Zobacz więcej »

Reforming

Reforming (reforming katalityczny, reformowanie benzyny) – proces stosowany wobec lekkich frakcji ropy naftowej lub produktów krakingu w celu otrzymania paliw o wysokiej liczbie oktanowej, w czasie którego zachodząreakcje izomeryzacji, odwodornienia, cyklizacji, hydrokrakingu i aromatyzacji.

Nowy!!: Benzen i Reforming · Zobacz więcej »

Reguła Hückla

Reguła Hückla (reguła 4n+2) − prosta metoda pozwalająca na sprawdzenie, czy płaski pierścień związku chemicznego jest aromatyczny.

Nowy!!: Benzen i Reguła Hückla · Zobacz więcej »

Rezonans chemiczny

Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocątzw.

Nowy!!: Benzen i Rezonans chemiczny · Zobacz więcej »

Ropa naftowa

Ropa naftowa Ropa naftowa; pot. ropa, nafta, olej skalny – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów) z niewielkimi domieszkami związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych.

Nowy!!: Benzen i Ropa naftowa · Zobacz więcej »

Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, innąciecząlub gazem.

Nowy!!: Benzen i Rozpuszczalnik · Zobacz więcej »

Smoła pogazowa

Smoła pogazowa, smoła węglowa, dawniej: maź pogazowa – smoła otrzymywana w wyniku odgazowania węgla kamiennego w temperaturze około 1000 °C.

Nowy!!: Benzen i Smoła pogazowa · Zobacz więcej »

Somnolencja

Somnolencja – patologiczna senność, postać łagodnych ilościowych zaburzeń świadomości.

Nowy!!: Benzen i Somnolencja · Zobacz więcej »

Spektroskopia

Spektroskopia, spektrometria – nauka o powstawaniu i interpretacji widm, uzyskanych w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianąjako zbiorowisko atomów i cząsteczek.

Nowy!!: Benzen i Spektroskopia · Zobacz więcej »

Stężenie śmiertelne

Stężenie śmiertelne (ang. lethal concentration, skrót LC) – jedna z metod obiektywnego oznaczania toksyczności związków chemicznych.

Nowy!!: Benzen i Stężenie śmiertelne · Zobacz więcej »

Substrat (chemia)

Substrat – związek chemiczny, pierwiastek lub jon, który ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej.

Nowy!!: Benzen i Substrat (chemia) · Zobacz więcej »

Substytucja elektrofilowa

Substytucja elektrofilowa (dokładniej: aromatyczna substytucja elektrofilowa) – reakcja substytucji zachodząca dla związków aromatycznych, w której czynnikiem atakującym jest elektrofil.

Nowy!!: Benzen i Substytucja elektrofilowa · Zobacz więcej »

Synteza organiczna

Synteza organiczna – dział chemii organicznej.

Nowy!!: Benzen i Synteza organiczna · Zobacz więcej »

Szpiczak mnogi

Szpiczak mnogi, szpiczak plazmocytowy, choroba Kahlera (łac. myeloma multiplex) – nowotwór układu krwiotwórczego charakteryzujący się klonalnąproliferacjąatypowych plazmocytów zwykle produkujących immunoglobulinę monoklonalną.

Nowy!!: Benzen i Szpiczak mnogi · Zobacz więcej »

Szpik kostny

mikroskopie świetlnym kości udowej, peryferyjnie widoczny szpik kostny czerwony, centralnie widoczny szpik kostny żółty Kości wołowe z widocznym w środku szpikiem kostnym Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego Szpik kostny – miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastąkonsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości.

Nowy!!: Benzen i Szpik kostny · Zobacz więcej »

Tłuszcze

triglicerydu)'''R''' oznacza łańcuchy alifatyczne Tłuszcze – zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli.

Nowy!!: Benzen i Tłuszcze · Zobacz więcej »

Tetrachlorometan

Tetrachlorometan, czterochlorek węgla – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, w pełni chlorowana pochodna metanu.

Nowy!!: Benzen i Tetrachlorometan · Zobacz więcej »

Tkanka tłuszczowa

Tkanka tłuszczowa biała wyługowana w skrawku parafinowym, obraz mikroskopowy. Tkanka tłuszczowa (łac. textus adiposus) – tkanka zwierzęca, zaliczana do tkanki łącznej, która znajduje się głównie w warstwie podskórnej.

Nowy!!: Benzen i Tkanka tłuszczowa · Zobacz więcej »

Toksyczność

Toksyczność – cecha substancji chemicznych polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, narządów lub całych organizmów po dostaniu się w ich pobliże.

Nowy!!: Benzen i Toksyczność · Zobacz więcej »

Toluen

Toluen (metylobenzen) – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych, stosowany często jako rozpuszczalnik organiczny.

Nowy!!: Benzen i Toluen · Zobacz więcej »

Torus (matematyka)

Torus z pokazanym najprostszym podziałem, pozwalającym obliczyć jego charakterystykę Eulera (tu W.

Nowy!!: Benzen i Torus (matematyka) · Zobacz więcej »

Trimery

Trimery – jedne z najprostszych oligomerów.

Nowy!!: Benzen i Trimery · Zobacz więcej »

Tritlenek diglinu

Tritlenek diglinu (zwyczajowo tlenek glinu), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym glin występuje na III stopniu utlenienia.

Nowy!!: Benzen i Tritlenek diglinu · Zobacz więcej »

Trombocyt

mikroskopie elektronowym Trombocyt, płytka krwi, płytka Bizzozera, krwinka płytkowa – morfotyczny składnik krwi, podłużny strzępek komórki (nie jest ona komórkąw przeciwieństwie do erytrocytów oraz leukocytów) pozbawiony jądra komórkowego, niezdolny do poruszania się, odgrywający u większości kręgowców istotnąrolę w procesach krzepnięcia krwi.

Nowy!!: Benzen i Trombocyt · Zobacz więcej »

Tworzywa sztuczne

Hongkong, Chiny: dostawca wody w butelkach z tworzyw sztucznych Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np.

Nowy!!: Benzen i Tworzywa sztuczne · Zobacz więcej »

Układ oddechowy

Układ oddechowy (łac. systema respiratorium) – zespół narządów umożliwiających organizmowi oddychanie.

Nowy!!: Benzen i Układ oddechowy · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie, oksydacja – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy, co jest równoważne z oddaniem elektronów.

Nowy!!: Benzen i Utlenianie · Zobacz więcej »

Utrata przytomności

Utrata przytomności (nieprzytomność) – zaburzenie świadomości, w którym chory nie reaguje na bodźce zewnętrzne.

Nowy!!: Benzen i Utrata przytomności · Zobacz więcej »

Włókna syntetyczne

Włókna syntetyczne – włókna chemiczne wytwarzane w różnych procesach technologii chemicznej z polimerów niewystępujących w przyrodzie (np. z poliamidów, poliestrów, poliuretanów), otrzymywanych z monomerów w procesach polimeryzacji lub polikondensacji.

Nowy!!: Benzen i Włókna syntetyczne · Zobacz więcej »

Wątroba

Wątroba, położenie u człowieka Wątroba (gr. ἧπαρ, łac. hepar) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt.

Nowy!!: Benzen i Wątroba · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Benzen i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Węgiel aktywny

Węgiel aktywny, węgiel aktywowany (łac. carbo activatus) – substancja składająca się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę).

Nowy!!: Benzen i Węgiel aktywny · Zobacz więcej »

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne, areny (w skrócie: WA) – cykliczne węglowodory spełniające warunki aromatyczności.

Nowy!!: Benzen i Węglowodory aromatyczne · Zobacz więcej »

Węglowodory nienasycone

π Węglowodory nienasycone – grupa węglowodorów, zawierających jedno lub kilka wiązań wielokrotnych (podwójnych lub potrójnych).

Nowy!!: Benzen i Węglowodory nienasycone · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Benzen i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Wiązanie pi

Wiązanie π – wiązanie chemiczne powstałe w wyniku nakładania bocznego orbitali atomowych (oprócz orbitali s).

Nowy!!: Benzen i Wiązanie pi · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Benzen i Wodór · Zobacz więcej »

Woski

Archiwum Państwowego w Poznaniu) Woski – grupa substancji stałych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia i małej lepkości w stanie stopionym.

Nowy!!: Benzen i Woski · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (WN PWN), w latach 1951–1991 Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Benzen i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Wymioty

XIV-wieczna ilustracja wymiotowania z Tacuinum Sanitatis Wymioty (łac. vomitus, emesis) – gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony i klatki piersiowej.

Nowy!!: Benzen i Wymioty · Zobacz więcej »

Zatrucie

Zatrucie – zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem na organizm substancji trującej podanej w szkodliwej dla niego dawce.

Nowy!!: Benzen i Zatrucie · Zobacz więcej »

Zawroty głowy

Niektórzy ludzie doznajązawrotów głowy przy patrzeniu na takie obrazy Zawroty głowy – to nieprecyzyjne określenie stosowane do opisu rozmaitych dolegliwości, w tym układowych (wirowych) zawrotów głowy, oszołomienia, omdlewania, zaburzeń równowagi, zmącenia i wielu innych.

Nowy!!: Benzen i Zawroty głowy · Zobacz więcej »

Zmęczenie

Zmęczenie – przejściowe zmniejszenie zdolności do pracy spowodowane przez brak rezerw energetycznych.

Nowy!!: Benzen i Zmęczenie · Zobacz więcej »

Związki aromatyczne

Delokalizacja elektronów z orbitali p w cząsteczce benzenu Związki aromatyczne – związki chemiczne, z reguły organiczne, posiadające w cząsteczce zdelokalizowane elektrony π, tworzące tzw.

Nowy!!: Benzen i Związki aromatyczne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Benzen i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Cykloheksa-1,3,5-trien.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »