Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Cykl kwasu cytrynowego

Indeks Cykl kwasu cytrynowego

Cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trikarboksylowych (TCA) lub cykl Krebsa – cykliczny szereg reakcji biochemicznych.

92 kontakty: Adenozyno-5′-trifosforan, Aerob, Akonitaza, Aminokwasy, Anabolizm, Archeony, Beri-beri, Beta-oksydacja, Biochemia, Chlorofile, Cykl ornitynowy, Cytoplazma, Cytryniany, Cząsteczka, Dehydrogenaza bursztynianowa, Dekarboksylacja, Dinukleotyd flawinoadeninowy, Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, Dwutlenek węgla, Enzymy, Eubakterie, Eukarionty, Fosforany, Fosforylacja oksydacyjna, Fosforylacja substratowa, Francis Crick Institute, Glikoliza, Glukoneogeneza, Glukoza, Grzyby, Guanozyno-5′-difosforan, Guanozyno-5′-trifosforan, Hans Adolf Krebs, Hem (biochemia), Heterodimery, Hydratacja, Hydroliza, Inhibitor, Izoenzymy, Izomeria geometryczna, Izomeryzacja, Katabolizm, Kataliza, Koenzym A, Koenzymy, Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej, Kwas akonitowy, Kwas asparaginowy, Kwas bursztynowy, Kwas cytrynowy, ..., Kwas fumarowy, Kwas glutaminowy, Kwas α-ketoglutarowy, Kwas jabłkowy, Kwas pantotenowy, Kwas pirogronowy, Kwas szczawiooctowy, Kwasy tłuszczowe, Lata 30. XX wieku, Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, Macierz mitochondrialna, Metabolit, Metabolizm, Metabolon, Mitochondrium, Nature, Odwodornienie, Odwrotny cykl Krebsa, Pałeczka okrężnicy, Pirofosforan tiaminy, Pirymidyna, Pochodzenie życia, Porfiryny, Produkt reakcji, Prokarionty, Puryna, Rośliny, Rodniki, Sheffield, Siarczany, Ssaki, Sterole, Substrat (chemia), Tetramery, Tlen, Trans, Uniwersytet w Cambridge, Utlenianie, Wiązania wysokoenergetyczne, Witamina B1, Woda, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Rozwiń indeks (42 jeszcze) »

Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Adenozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Aerob

Aerob, tlenowiec, aerobiont, oksybiont (gr. aër, aëros – powietrze; βίος (bios) – życie; łac. oxygenium – tlen) – organizm wymagający do życia dostępu wolnego tlenu który wykorzystuje w procesie oddychania jako ostateczny akceptor protonów i elektronów (teoria chemiosmotyczna Mitchella).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Aerob · Zobacz więcej »

Akonitaza

Akonitaza – enzym należący do klasy liaz C-O (rozrywa wiązanie C–O z wydzieleniem wody).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Akonitaza · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Anabolizm

Anabolizm – grupa reakcji chemicznych, w wyniku których z prostych substratów powstają związki złożone, gromadzące energię.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Anabolizm · Zobacz więcej »

Archeony

Archeony żyjące w pobliżu gejzerów Archeony, archeany (Archaea), archeowce, dawniej archebakterie lub archeobakterie (Archaebacteria) – drobne jednokomórkowce, pierwotnie bezjądrowe, zwykle ekstremofilne, tradycyjnie zaliczane z eubakteriami do prokariontów.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Archeony · Zobacz więcej »

Beri-beri

Beri-beri – choroba układu nerwowego, której przyczyną jest niedobór witaminy B1.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Beri-beri · Zobacz więcej »

Beta-oksydacja

β-oksydacja (β-oksydacja Knoopa) – szereg reakcji przekształcenia kwasów tłuszczowych w acetylokoenzym A (acetylo-CoA) w przypadku kwasów tłuszczowych o parzystej liczbie węgli oraz acetylo-CoA i propionylo-CoA, gdy liczba atomów węgla jest nieparzysta.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Beta-oksydacja · Zobacz więcej »

Biochemia

Biochemia – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Biochemia · Zobacz więcej »

Chlorofile

Maksima absorpcyjne chlorofili na tle widma światła białego Chlorofile – grupa organicznych związków chemicznych obecnych między innymi w roślinach, algach i bakteriach fotosyntetyzujących (np. w sinicach).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Chlorofile · Zobacz więcej »

Cykl ornitynowy

Cykl ornitynowy, cykl mocznikowy, mocznikowy cykl Krebsa – cykl metaboliczny trzech aminokwasów: ornityny, cytruliny i argininy, w wyniku którego z amoniaku, dwutlenku węgla i asparaginianu powstaje mocznik.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Cykl ornitynowy · Zobacz więcej »

Cytoplazma

białek i większych struktur. Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Cytoplazma · Zobacz więcej »

Cytryniany

Cytryniany – organiczne związki chemiczne, sole i estry kwasu cytrynowego.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Cytryniany · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Dehydrogenaza bursztynianowa

Struktura dehydrogenazy bursztynianowej w błonie fosfolipidowej Dehydrogenaza bursztynianowa – (EC 1.3.99.1) katalizuje reakcje odwodornienia bursztynianu z wytworzeniem fumaranu.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Dehydrogenaza bursztynianowa · Zobacz więcej »

Dekarboksylacja

Dekarboksylacja (inaczej dekarboksylowanie) – reakcja chemiczna, w której dochodzi do usunięcia grupy karboksylowej z kwasów karboksylowych lub ich soli i estrów.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Dekarboksylacja · Zobacz więcej »

Dinukleotyd flawinoadeninowy

Dinukleotyd flawinoadeninowy (FAD – forma utleniona, FADH2 – forma zredukowana) – organiczny związek chemiczny złożony z mononukleotydu flawinowego (FMN) (pochodnej ryboflawiny) i adenozynomonofosforanu (AMP).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Dinukleotyd flawinoadeninowy · Zobacz więcej »

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH – forma zredukowana, NAD+ – forma utleniona) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Enzymy · Zobacz więcej »

Eubakterie

''Anabaena flosaquae'' Eubakterie (od łac. Eubacteria) lub bakterie właściwe – w zależności od ujęcia systematycznego jest to takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty niebędące archeonami.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Eubakterie · Zobacz więcej »

Eukarionty

Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariontów.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Eukarionty · Zobacz więcej »

Fosforany

Grupa fosforanowa Fosforany (nazwa systematyczna: tetraoksydofosforany(3−); w systemie Stocka: ortofosforany(V)) – związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Fosforany · Zobacz więcej »

Fosforylacja oksydacyjna

Fosforylacja oksydacyjna u eukariotów zachodzi dzięki łańcuchowi transportu elektronów w mitochondriach. NADH i bursztynian wytworzone w cyklu kwasu cytrynowego są utleniane wytwarzając energię niezbędną do syntezy ATP. Fosforylacja oksydacyjna – jest szlakiem metabolicznym, w którego wyniku energia uwalniana podczas utleniania zredukowanych nukleotydów przekształcana jest w energię ATP.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Fosforylacja oksydacyjna · Zobacz więcej »

Fosforylacja substratowa

Fosforylacja substratowa – reakcja chemiczna, która ma miejsce, gdy reszta fosforanowa zostanie przeniesiona ze związku ufosforylowanego – substratu – bezpośrednio na ADP przez enzymy, najczęściej z grupy kinaz.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Fosforylacja substratowa · Zobacz więcej »

Francis Crick Institute

The Francis Crick Institute (wcześniej UK Centre for Medical Research and Innovation) – centrum nauk biomedycznych w Londynie.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Francis Crick Institute · Zobacz więcej »

Glikoliza

Schemat glikolizy Glikoliza, szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Glikoliza · Zobacz więcej »

Glukoneogeneza

Glukoneogeneza Glukoneogeneza (ang. Gluconeogenesis) – enzymatyczny proces przekształcania niecukrowcowych prekursorów, np.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Glukoneogeneza · Zobacz więcej »

Glukoza

Glukoza, D-glukoza – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Glukoza · Zobacz więcej »

Grzyby

Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Grzyby · Zobacz więcej »

Guanozyno-5′-difosforan

Guanozyno-5′-difosforan (GDP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd o budowie podobnej do adenozynodifosforanu (ADP).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Guanozyno-5′-difosforan · Zobacz więcej »

Guanozyno-5′-trifosforan

Guanozyno-5′-trifosforan (GTP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd purynowy pełniący funkcję przenośnika energii w komórce.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Guanozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Hans Adolf Krebs

Hans Adolf Krebs (ur. 25 sierpnia 1900 w Hildesheim, Niemcy, zm. 22 listopada 1981 w Oksfordzie, Anglia, Wielka Brytania) – biochemik i lekarz niemiecki pochodzenia żydowskiego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1953 roku za odkrycie i opracowanie mechanizmów cyklu przemian kwasu cytrynowego (nazwanego później cyklem Krebsa).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Hans Adolf Krebs · Zobacz więcej »

Hem (biochemia)

Hem B Delokalizacja wiązań w cząsteczce hemu B model czaszowy) model pręcikowo-kulkowy) Hem, żelazoporfiryna – grupa prostetyczna wielu enzymów, występująca między innymi w hemoglobinie, mioglobinie oraz cytochromach.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Hem (biochemia) · Zobacz więcej »

Heterodimery

Heterodimery – związki chemiczne, dimery zbudowane z dwóch różnych fragmentów (w przeciwieństwie do homodimerów), wykazujących jednak podobieństwo strukturalne.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Heterodimery · Zobacz więcej »

Hydratacja

Hydratacja, uwodnienie – ogół procesów chemicznych lub fizycznych, w których związkiem chemicznym przyłączanym do innej substancji jest woda, przy czym woda ta jest przyłączana w całości (nie powstają dodatkowo produkty uboczne).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Hydratacja · Zobacz więcej »

Hydroliza

Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Hydroliza · Zobacz więcej »

Inhibitor

Inhibitor (łac. inhibitio – powstrzymanie) – substancja chemiczna, która powoduje zmniejszenie szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Inhibitor · Zobacz więcej »

Izoenzymy

Izoenzymy (izozymy) – homologiczne enzymy w obrębie danego organizmu, które katalizują tę samą reakcję, ale różnią się nieznacznie strukturą, wartościami Km i Vmax oraz właściwościami regulacyjnymi.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Izoenzymy · Zobacz więcej »

Izomeria geometryczna

Izomeria geometryczna, izomeria trans-cis, izomeria E-Z (symbole pochodzą z języka niemieckiego, Z: zusammen - 'razem', E: entgegen - 'naprzeciw', to znaczy po przeciwnych stronach płaszczyzny odniesienia) - rodzaj izomerii konfiguracyjnej, która wynika z faktu różnego układu atomów i podstawników przy wiązaniach wielokrotnych lub w układach cyklicznych.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Izomeria geometryczna · Zobacz więcej »

Izomeryzacja

Izomeryzacja – reakcja chemiczna polegająca na przekształcaniu się jednego izomeru w drugi, na przykład izomeryzacja kwasu (−)mlekowego w kwas (+)mlekowy w wyniku inwersji Waldena.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Izomeryzacja · Zobacz więcej »

Katabolizm

Katabolizm – ogół reakcji chemicznych metabolizmu prowadzący do rozpadu złożonych związków chemicznych na prostsze cząsteczki.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Katabolizm · Zobacz więcej »

Kataliza

Kataliza – zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kataliza · Zobacz więcej »

Koenzym A

Koenzym A (CoA, CoA∼SH) – organiczny związek chemiczny zbudowany z reszt 3′-fosforyloadenozynodifosforanu, pantotenianu i cysteaminy.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Koenzym A · Zobacz więcej »

Koenzymy

Koenzym A Koenzymy – niebiałkowe składniki białek (np. enzymów) niezbędne dla ich aktywności, rodzaj kofaktorów.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Koenzymy · Zobacz więcej »

Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej

Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej (ang. pyruvate dehydrogenase complex, PDC) – kompleks trzech enzymów przekształcający pirogronian w acetylo-CoA w procesie dekarboksylacji pirogronianu.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej · Zobacz więcej »

Kwas akonitowy

Kwas akonitowy – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kwas akonitowy · Zobacz więcej »

Kwas asparaginowy

Kwas asparaginowy (łac. Acidum asparticum; skróty: Asp lub D; skróty „Asx” lub „B” oznaczają „kwas asparaginowy lub asparagina”, czyli Asx.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kwas asparaginowy · Zobacz więcej »

Kwas bursztynowy

Kwas bursztynowy (kwas butanodiowy) – związek organiczny z grupy kwasów dikarboksylowych.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kwas bursztynowy · Zobacz więcej »

Kwas cytrynowy

Kwas cytrynowy (łac. Acidum citricum; E330) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów karboksylowych.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kwas cytrynowy · Zobacz więcej »

Kwas fumarowy

Kwas fumarowy (kwas trans-butenodiowy) – organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych alifatycznych kwasów dikarboksylowych.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kwas fumarowy · Zobacz więcej »

Kwas glutaminowy

Kwas glutaminowy (Glu, E; łac. Acidum glutamicum)skróty "Glx" lub "Z" oznaczają "kwas glutaminowy lub glutamina" czyli Glx.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kwas glutaminowy · Zobacz więcej »

Kwas α-ketoglutarowy

Kwas α-ketoglutarowy – organiczny związek chemiczny z grupy dikarboksylowych ketokwasów, ketonowa pochodna kwasu glutarowego.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kwas α-ketoglutarowy · Zobacz więcej »

Kwas jabłkowy

Kwas jabłkowy (kwas hydroksybursztynowy, łac. Acidum malicum, E296) – organiczny związek chemiczny, hydroksykwas dikarboksylowy występujący m.in.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kwas jabłkowy · Zobacz więcej »

Kwas pantotenowy

Kwas pantotenowy – organiczny związek chemiczny, bardzo rozpowszechniony w świecie roślinnym i zwierzęcym (cząstka pan oznacza "wszystko", "wszech-", a pantotenowy to inaczej "wszechobecny").

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kwas pantotenowy · Zobacz więcej »

Kwas pirogronowy

Kwas pirogronowy (kwas 2-oksopropanowy) – organiczny związek chemiczny z grupy α-ketokwasów.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kwas pirogronowy · Zobacz więcej »

Kwas szczawiooctowy

Kwas szczawiowooctowy – organiczny związek chemiczny z grupy dikarboksylowych ketokwasów, jeden ze składników zapoczątkowujących cykl kwasu cytrynowego – drugim jest Acetylo-CoA.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kwas szczawiooctowy · Zobacz więcej »

Kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe – kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Kwasy tłuszczowe · Zobacz więcej »

Lata 30. XX wieku

Lata 30.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Lata 30. XX wieku · Zobacz więcej »

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – nagroda przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny · Zobacz więcej »

Macierz mitochondrialna

1 - wewnętrzna błona2 - zewnętrzna błona3 - przedział zewnętrzny4 - macierz Macierz mitochondrialna, wewnętrzna przestrzeń mitochondrium (łac. matrix) – bezpostaciowa substancja płynna wypełniająca wnętrze mitochondrium.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Macierz mitochondrialna · Zobacz więcej »

Metabolit

Metabolit – produkt metabolizmu (przemian chemicznych zachodzących w organizmach).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Metabolit · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii. Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Metabolizm · Zobacz więcej »

Metabolon

Metabolon – tymczasowy, funkcjonalny kompleks enzymatyczny, składający się z niekowalencyjnie związanych enzymów szlaku metabolicznego.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Metabolon · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Nature

Nature – jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Nature · Zobacz więcej »

Odwodornienie

Odwodornienie (dehydrogenacja) – reakcja chemiczna polegająca na odszczepianiu od cząsteczek atomów wodoru.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Odwodornienie · Zobacz więcej »

Odwrotny cykl Krebsa

Przebieg reduktywnego cyklu kwasu cytrynowego. 1 – liaza ATP-cytrynian, 2 – reduktaza fumaranowa, 3 – syntaza α-ketoglutaranowa, Fd – ferredoksyna. Odwrotny cykl Krebsa, odwrotny cykl kwasu cytrynowego, odwrotny cykl TCA, reduktywny cykl kwasów karboksylowych – zespół reakcji biochemicznych podczas których CO2 włączany jest w związki organiczne przy udziale ferredoksyny i ATP.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Odwrotny cykl Krebsa · Zobacz więcej »

Pałeczka okrężnicy

Skupisko ''Escherichia coli'' powiększone 10.000 x Pałeczka okrężnicy (łac. Escherichia coli) – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Pałeczka okrężnicy · Zobacz więcej »

Pirofosforan tiaminy

Pirofosforan tiaminy – organiczny związek chemiczny zawierający szkielet pirymidyny, tiazolu i resztę pirofosforanową.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Pirofosforan tiaminy · Zobacz więcej »

Pirymidyna

Pirymidyna (1,3-diazyna), C4H4N2 – organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych związków aromatycznych, strukturalnie zbliżony do pirydyny.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Pirymidyna · Zobacz więcej »

Pochodzenie życia

Schopf-2002. Aleksandr Oparin (po prawej) w laboratorium. Biogeneza (gr. bíos – życie, génesis – pochodzenie, stawanie się) – zagadnienie pochodzenia życia będące przedmiotem badań naukowych oraz rozważań religijnych i filozoficznych.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Pochodzenie życia · Zobacz więcej »

Porfiryny

porfiny Próbka jednej z porfiryn Porfiryny – organiczne związki heterocykliczne składające się z czterech pierścieni pirolowych, połączonych mostkami metinowymi.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Porfiryny · Zobacz więcej »

Produkt reakcji

Produkt reakcji – cząsteczka związku chemicznego lub inne indywiduum chemiczne (np. jon) powstałe w wyniku reakcji chemicznej.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Produkt reakcji · Zobacz więcej »

Prokarionty

Gronkowiec złocisty (''Staphylococcus aureus'') jest organizmem prokariotycznym Prokarionty, prokarioty, organizmy prokariotyczne (Prokaryota, Procaryota) – mikroorganizmy, w większości jednokomórkowe, których komórka nie zawiera jądra komórkowego oraz organelli komórkowych, charakterystycznych dla eukariontów.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Prokarionty · Zobacz więcej »

Puryna

Puryna (imidazolopirymidyna) – heterocykliczny, aromatyczny związek organiczny, zbudowany ze skondensowanych pierścieni pirymidyny i imidazolu.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Puryna · Zobacz więcej »

Rośliny

Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Rośliny · Zobacz więcej »

Rodniki

Rodnik metylowy – najprostszy rodnik organiczny pary elektronowe) Rodniki (daw. wolne rodniki) – atomy lub cząsteczki zawierające niesparowane elektrony, czyli charakteryzujące się spinem elektronowym różnym od 0.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Rodniki · Zobacz więcej »

Sheffield

Peace Gardens Sheffield – miasto (city) w północnej Anglii w hrabstwie metropolitalnym South Yorkshire, w dystrykcie metropolitalnym (unitary authority) Sheffield.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Sheffield · Zobacz więcej »

Siarczany

Siarczany (nazwa systematyczna: tetraoksydosiarczany(2−); w systemie Stocka: siarczany(VI); daw. witriole lub koperwasy) – sole lub estry kwasu siarkowego.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Siarczany · Zobacz więcej »

Ssaki

Ssaki (Mammalia) – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie „ciepłokrwistość”).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Ssaki · Zobacz więcej »

Sterole

Szkielet sterolowy Sterole – organiczne związki chemiczne, alkohole należące do steroidów.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Sterole · Zobacz więcej »

Substrat (chemia)

Substrat – związek chemiczny, pierwiastek lub jon, który ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Substrat (chemia) · Zobacz więcej »

Tetramery

Tetramery – oligomery, cząsteczki składające się z czterech merów, które mogą być jednakowe - homotetramery lub różnić się - heterotetramery.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Tetramery · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Tlen · Zobacz więcej »

Trans

Trans – jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Trans · Zobacz więcej »

Uniwersytet w Cambridge

Uniwersytet w Cambridge (ang. University of Cambridge, nieformalnie Cambridge University, potocznie Cambridge) – brytyjski uniwersytet publiczny w Cambridge we wschodniej Anglii.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Uniwersytet w Cambridge · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Utlenianie · Zobacz więcej »

Wiązania wysokoenergetyczne

Wiązania wysokoenergetyczne, wiązania makroergiczne - wiązania chemiczne, których standardowa energia swobodna hydrolizy jest równa bądź niższa ("bardziej ujemna") niż dla hydrolizy ADP do AMP.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Wiązania wysokoenergetyczne · Zobacz więcej »

Witamina B1

Witamina B1 (tiamina) – heterocykliczny związek chemiczny, złożony z pierścieni tiazolowego i pirymidynowego, połączonych mostkiem metinowym.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Witamina B1 · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Woda · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Wydawnictwo Lekarskie PZWL – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1949 w Warszawie jako Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich (PZWL).

Nowy!!: Cykl kwasu cytrynowego i Wydawnictwo Lekarskie PZWL · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Cykl Krebsa, Cykl kwasów trójkarboksylowych.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »